KONTAKTY

Pavel Lebeda

www.sport-pics.cz

info@sport-pics.cz

mobil: + 420 731 540 266

 

 

Upozornění: Veškeré fotografie uložené ve fotobance sportovní fotografie SPORT-PICS jsou určeny pouze pro jednorázové užití ve zpravodajské denní publicistice, časopisech, knižních publikacích či elektronických médiích. Fotografie není možné archivovat a následně znovu užívat. Fotografie jako autorské dílo lze užít ve smyslu ust. §48 odst. 1 autorského zákona tedy jako podlicenci za dále určených podmínek. Fotografie jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění. Pouze registrovaní klienti mají právo užívat fotografie. Nedovolené užití fotografií je trestné!

Ceník: k nahlédnutí zde...