sport-pics.cz

OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra

zpět na seznam …

Image #71251
Titulek :atletika
Subjekt :OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
Osoby na snímku :Jan Doležal
Datum :08.08.2019
Místo pořízení :Praha, Česká republika
Rozlišení snímku :983K/3312x4415/300
Orientace snímku :Vertikální
Fotograf :Pavel Lebeda
Copyright :© sport-pics.cz
 

Upozornění : Veškeré fotografie uložené ve fotobance sportovní fotografie
SPORT-PICS jsou určeny pouze pro jednorázové užití ve zpravodajské denní publicistice, časopisech, knižních publikacích či elektronických médiích a nelze je používat pro soukromé a jiné užití. Fotografie jako autorské dílo lze užít ve smyslu ust.
§48 odst. 1 autorského zákona tedy jako podlicenci za dále určených podmínek. Všechny fotografie jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění.
Pouze registrovaní klienti mají právo užívat fotografie. Nedovolené použití všech fotografií je trestné!