sport-pics.cz

OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra

zpět na seznam …

Image #71175
Titulek :broková střelba
Subjekt :OLYMP CSMV
Osoby na snímku :Jan Borkovec
Datum :28.07.2019
Místo pořízení :Plzeň, Česká republika
Rozlišení snímku :929K/2688x1792/300
Orientace snímku :Vertikální
Fotograf :Pavel Lebeda
Copyright :© sport-pics.cz
 

Upozornění : Veškeré fotografie uložené ve fotobance sportovní fotografie
SPORT-PICS jsou určeny pouze pro jednorázové užití ve zpravodajské denní publicistice, časopisech, knižních publikacích či elektronických médiích a nelze je používat pro soukromé a jiné užití. Fotografie jako autorské dílo lze užít ve smyslu ust.
§48 odst. 1 autorského zákona tedy jako podlicenci za dále určených podmínek. Všechny fotografie jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění.
Pouze registrovaní klienti mají právo užívat fotografie. Nedovolené použití všech fotografií je trestné!