sport-pics.cz

světový pohár

zpět na seznam …

Image #68502
Titulek :biatlon
Subjekt :světový pohár
Osoby na snímku :Michal Krčmář
Datum :20.12.2018
Místo pořízení :Nové Město na Moravě, Česká republika
Rozlišení snímku :695K/4493x2996/300
Orientace snímku :Vertikální
Fotograf :Pavel Lebeda
Copyright :© sport-pics.cz
 

Upozornění : Veškeré fotografie uložené ve fotobance sportovní fotografie
SPORT-PICS jsou určeny pouze pro jednorázové užití ve zpravodajské denní publicistice, časopisech, knižních publikacích či elektronických médiích a nelze je používat pro soukromé a jiné užití. Fotografie jako autorské dílo lze užít ve smyslu ust.
§48 odst. 1 autorského zákona tedy jako podlicenci za dále určených podmínek. Všechny fotografie jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění.
Pouze registrovaní klienti mají právo užívat fotografie. Nedovolené použití všech fotografií je trestné!